(Yoga)coaching

Yoga en coaching in één.

Naast yoga juf ben ik ook gecertificeerd kindercoach. Bij de coaching maak ik gebruik van elementen uit yoga. Daarmee breng ik mijn handen bij elkaar en zo komt het samen tot één.

In plaats van pestprotocollen of sociale vaardigheidstraining, geef ik liever één op één of in kleine groepen, soms ook aan een klas, een serie yoga coaching.

De persoon die voorop staat is het kind zelf, die graag verandering wil.

Een coaching serie bestaat meestal uit vijf sessies. Een per week van ongeveer een uur. Vooraf vindt er altijd een gesprek plaats, met de betrokken personen, en achteraf is er altijd een evaluatie met de betrokken personen.

Er is geen vast manier van werken hierin. Ik stem me af op de situatie en ga samen in gesprek en daarop maak ik een programma. Het is passend werken.